Missing Capabilities Checks

2016

GKxtL3WcoJHtnKZtqTuuqPOiMvOwqKWco3AcqUxX